Geachte vakantiegast,

De volgende reisvoorwaarden worden opgenomen in de overeenkomst voor pakketreizen die tussen u (hierna "klant") en ons (hierna "touroperator") wordt gesloten vanaf 01.10.2021 (dag van boeking). Met uitzondering van het bepaalde in lid 2.6. Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van logies diensten zonder verdere reisdiensten (bv alleen hotel of alleen vakantiehuis/woning). Met uitzondering van het bepaalde in lid. 2.6., 7.4., 12.2., 12.3. en 15., zijn deze voorwaarden ook van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de terbeschikkingstelling van accommodatie zonder verdere reisdiensten. De voorwaarden zijn echter niet van toepassing bij het boeken van diensten die door de organisator uitdrukkelijk gemarkeerd worden als enkel geregelde diensten. Voorwaarden voor diensten in verband met de vraag naar vluchten zonder verdere reisdiensten (alleen voor vluchten).

Klik hier voor onze meest recente voorwaarden.