Beveiliging en privacy

Wij danken u voor het bezoek aan onze website en uw interesse in onze organisatie. Wij waarderen uw vertrouwen en trachten te voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang. We willen dat u op de hoogte bent wanneer en welke gegevens wij opslaan eventueel gebruiken. Als private Duitse onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de (Duitse) BDSG (Federal Data Protection Act). We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de regels inzake gegevensbescherming zowel door ons als door andere externe dienstverleners worden nageleefd. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens, voor het verwerken van het contract en voor het behoud van onze eigen zakelijke belangen met betrekking tot de steun van onze klanten. De doorgifte van uw persoonsgegevens naar niet-geautoriseerde derden buiten het bedrijf is fundamenteel uitgesloten. Uitsluitend wanneer wij verplicht zijn om dit te doen door de wet of door een rechterlijke beslissing, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten. Wij gebruiken uw gegevens niet voor enig doel waarvoor u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd. Als u ons persoonlijke gegevens heeft gegeven, kunt u het op elk gewenst moment verwijderen. Gegevens voor factuur- en boekhouddoeleinden worden niet beïnvloed door beëindiging of verwijdering. Op uw verzoek stellen we u schriftelijk in overleg met de toepasselijke wetgeving of u welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. In onze lijst van openbare procedures hebben we de gegevens samengevat volgens § 4e BDSG. De snelle ontwikkeling van het internet vereist van tijd tot tijd aanpassingen aan onze beveiligings- en gegevensbeschermingsstructuur. U wordt op dit moment op de hoogte gesteld van de nieuwe functies.

 

Openbare Procedures van schauinsland reizen GmbH

De Wet bescherming van de gegevensbescherming (BDSG §4g) bepaalt dat de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming op passende wijze de volgende informatie moet verstrekken (§ 4e BDSG):

1. Naam van het verantwoordelijke orgaan:

Schauinsland reizen GmbH

 

2. Management:

De heer Gerald Kassner

2.1 IT management:

De heer Dieter Steger

 

2.2 Gegevensbeveiligingsfunctionaris:

Helmut Pelster SIC GmbH

Harscheidweg 18a

45472 Mülheim, Duitsland

 

3. Adres van de verantwoordelijke instantie:

Stresemannstraße 80

47051 Duisburg (Duitsland)

 

4. Doel van gegevensverzameling, verwerking of gebruik:

Het doel van het bedrijf is het beheer van data aan en voor reisbureaus en reisagenten. Het doel van de gegevensverzameling, verwerking en gebruik is het uitvoeren van het bovenstaande doel.

 

5. Omschrijving van de betrokkenen en de bijbehorende gegevens- of gegevenscategorieën:

Werknemersgegevens en klantgegevens, evenals gegevens van leveranciers, indien deze nodig zijn voor het vervullen van het doel vermeld onder 4.

 

6. Ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens moeten worden meegedeeld: Openbare autoriteiten in geval van prioritaire wetgeving overeenkomstig §11 BDSG.

 

7. Periode voor het wissen van gegevens:

Wetgevers hebben een breed scala aan opslag verplichtingen en deadlines aangenomen. Na het verstrijken van deze deadlines worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd. Als de gegevens hierdoor niet worden beïnvloed, worden ze verwijderd als de in sectie 4 genoemde doeleinden worden opgeheven.

 

8. Geplande dataoverdracht naar derde landen: Een overdracht naar derde landen is niet voorzien.

===============================================================================================================================================================================================================================================

Wij wijzen u erop dat de inhoud van mogelijke gelinkte pagina's niet afkomstig zijn van schauinsland-reizen GmbH. Externe informatie geeft ook niet het oordeel weer namens schauinsland-reizen GmbH. De gegevens van de Geo coördinaten zijn zonder garantie. Een afwijking kan mogelijk zijn.

===============================================================================================================================================================================================================================================

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google") Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt verzonden naar een Google-server en opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, rapporten op te stellen over de websiteactiviteit voor web-bedrijven en andere diensten te bieden die verband houden met het gebruik van het internet en het gebruik van het internet. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden, mits dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google worden verwerkt. U kunt de installatie van cookies verhinderen door uw browser software dienovereenkomstig te plaatsen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de beschreven wijze en voor de hiervoor genoemde doel. (meer informatie).

 

Mogelijkheid tot bezwaar tegen de verzameling van gegevens via Google Analytics

Op deze website worden gegevens over marketing en optimalisatie verzameld en opgeslagen met behulp van technologieën van etracker GmbH. Uit deze gegevens kunnen gebruiksprofielen worden gemaakt onder een pseudoniem. Cookies kunnen hiervoor gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal opgeslagen worden in de cache van de webbrowser van de bezoekers van de site. Met de cookies kunt u de internetbrowser herkennen. De verzamelde met de etracker-technologie gegevens zullen niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene om bezoekers te identificeren voor de website persoon en zal niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde worden bestreden met effect voor de toekomst.

 

Mogelijkheid tot bezwaar in verband met de opname van gegevens via Etracker GmbH

Cookies:

We gebruiken "cookies" (kleine bestanden met configuratie-informatie) om de toegang tot advertenties te meten. Zij helpen bij het bepalen van de frequentie van het gebruik en het aantal gebruikers van onze website. We verzamelen geen persoonlijke gegevens over cookies. In sommige onderdelen van ons aanbod gebruiken we cookies om gebruikersfuncties uit te voeren. Op bepaalde pagina's worden advertenties van bedrijven of agentschappen direct geleverd. Koekjes kunnen hier gebruikt worden zonder dat we erop kunnen wijzen. Gebruik van onze aanbiedingen is ook mogelijk zonder cookies. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies uitschakelen of uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer cookies worden verzonden.

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief:

Opmerking: U kunt op elk moment uitschrijven. Let op: Gegevensbescherming is natuurlijk belangrijk voor ons. Uw e-mailadres en alle andere gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het verzenden van onze persoonlijke en individuele nieuwsbrieven.

 

Privacy Statement voor het gebruik van Facebook plugins

Op sommige pagina’s gebruikt schauinsland-reizen.de plugins zoals de "Like" -knop van het sociale netwerk facebook.com ("Facebook"), geleverd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Als u een pagina van schauinsland bezoekt, waar een Facebook plugin is geïntegreerd, is een verbinding met de Facebook-servers ingericht en de plugin, b.v. de knop "Like". Als u in Facebook bent aangemeld als lid, voegt Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook gebruikersaccount toe. Wanneer u de invoegtoepassingen gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop "Like" te klikken), wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Facebook-account. Als u niet wilt dat Facebook gegevens verzamelt over u via schauinsland reizen dan moet u zich aanmelden voor Facebook voordat u schauinsland bezoekt en alle reeds ingestelde cookies verwijderen. Voor meer informatie over hoe Facebook uw privacy verzamelt, gebruikt en beschermt, zie het Facebook privacybeleid.

 

Verzameling van gegevens

Om veiligheidsredenen zijn uw besteldata niet meer toegankelijk via het internet. Zodra u uw boekingsgegevens hebt ingevoerd en op de verzendknop klikt, worden deze gegevens versleuteld verzonden. Nadat ze veilig zijn aangekomen, worden ze opgeslagen in databases die zijn beveiligd door firewalls.

 

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens door schauinsland-reizen

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u ze zelf verstrekt, b.v. in het kader van een registratie, door formulieren in te vullen, door e-mails te sturen, of met name door een reis te boeken. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijkheid te handhaven over persoonsgegevens. Er is geen verkoop van adressen aan derden. Persoonlijke gegevens die alleen in het kader van het online platform worden verzameld, gebruiken alleen de voorwaarden van de inhoud of wijziging van een contractuele relatie. Als u onze e-mail service hebt besteld, worden uw gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt voor verzending. Voor reclame, marktonderzoek of voor het desbetreffende ontwerp worden uw gegevens alleen gebruikt met uw toestemming of als pseudoniem, tenzij u hier bezwaar tegen heeft gemaakt. Persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum enz. en betalingsgegevens zoals creditcardnummer of bankgegevens) die u bij ons in verband met de raadpleging verstrekt of een reis boeken reizen binnen de reikwijdte van het doel van het contract voor de verkoop, bemiddeling en uitvoering van reis- en aanverwante diensten. Voor zover nodig en wettelijk toegestaan, worden uw gegevens doorgegeven aan derden (bijvoorbeeld organisator, luchtvaartmaatschappij, hotel, autoverhuur,  reisverzekering). Alle luchtvaartmaatschappijen zijn wettelijk verplicht om vlucht- en reserveringsgegevens aan te geven aan alle reizigers die binnenkomen in de VS. Deze gegevens worden om veiligheidsredenen gebruikt en worden vertrouwelijk gehouden.

Als we informatie moeten overdragen aan derden om uw boekingen, aankopen, andere opdrachten te vervullen of omdat we verplicht zijn door de wet, met inbegrip van die van landen buiten de Europese Unie kan het zijn dat in deze landen niet vergelijkbare regelgeving bestaat inzake gegevensbescherming.

Wij verzekeren u dat alle persoonlijke en betalingsrelevante gegevens met strikte vertrouwelijkheid worden behandeld. Schauinsland-reizen is overtuigd van het belang dat verzamelde gegevens tijdens de registratie en het gebruik van de diensten schauinsland-reizen en acties (bijvoorbeeld bedrijf, abonnement op de nieuwsbrief, wedstrijden), verwerkt en opgeslagen gegevens alleen gebruikt worden voor eigen doeleinden van de klantenservice, alsmede ten behoeve van de behandeling van overeenkomsten die met de hulp van schauinsland-reizen zijn gesloten. Onder "eigen" doeleinden verstaan we het een doel van de klantenservice, bijv. informatie over de reis, over de bestemming, enz. aan de klant en anderzijds informatie over het contract, zoals de melding van eventuele relevante wijzigingen op onze website. Verder, klantinformatie zoals bijvoorbeeld informatie over interessante aanbiedingen, reis-gerelateerde producten en diensten, evenals kortingen voor bestaande klanten.

De informatie die u aan ons verstrekt tijdens de registratie van onze e-mail en informatie en diensten die in rekening worden gebracht voor het versturen van schauinsland-reisinformatie, en voor marktonderzoek worden intern opgeslagen. Er is geen overdracht aan derden. Wanneer u uw gegevens niet wenst te gebruiken voor reclame doeleinden, adviseren wij u over de mogelijkheid van intrekking. U kunt de nieuwsbrief altijd opzeggen middels een link in de nieuwsbrief of op onze website. Uw gegevens worden onmiddellijk verwijderd.

 

Gegevensbeveiliging

Met de beveiligingssoftware SSL (Secure Socket Layer) gebruiken we een van de beste beschikbare technologieën. Ze kunnen niet door derden worden gelezen.

 

Gegevensbeveiliging bijhouden

We maken gebruik van pixels om de opening en klikverhouding van onze communicatie te meten. Dit helpt ons om de effectiviteit van onze reclame-communicatie beter in te richten.